Gebruikerslogin

Resultaten

Wat merkt u als deelnemer aan WerkSaam Zeeland?

Kostenbesparing door:
- Doelgerichte re-integratie van werknemers
- Verhoging van de arbeidsparticipatie
- Vergroten van de arbeidsmobiliteit binnen redelijke reisafstanden
- Verhoging van de efficiëntie door intercollegiale uitwisseling van werknemers

Kwaliteitsverhoging van uw personeelsbeleid door:
- Actuele kennis van wet- en regelgeving
- Delen van praktische kennis en ervaring op het gebied van personeel en organisatie
- Ontwikkeling arbeidsmarkt

Verhoogde kansen voor uw werknemers op de arbeidsmarkt.

Meerwaarde door samenwerken

U bespaart kosten door efficiënte oplossingen voor de uitvoering van bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA of door initiatieven rondom opleidingen. Mobiliteit krijgt binnen het netwerk nadrukkelijk de aandacht. Het gebruik maken van een arbeidspool waarin werknemers kunnen worden ingezet in passend werk is één van de pijlers. Voor de te ondernemen activiteiten wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare subsidies.

Website realisatie door SeeMeOnline